MediYoga-helg med Carma Spa

Där vi med lugna rörelse fokuserar på andningen och släpper spänningarna! Välj lördag eller söndag vilken som passar bäst eller vig hela helgen åt dig själv med MediYoga.

Dagsprogram:
kl. 09.30 Samling ”Loftet” (ingång restaurangen)
Presentation & introduktion
Andningsövningar
Yoga-pass 60 min
kl. 12.30 Lättare lunch ”nyttig buffé”
Lunchpaus med möjlighet att bubbelbada eller gå en promenad i palissaderna.
kl. 13.30 Yoga-pass 90 min
Självhjälpsmassage
kl. 16.00 Avslut
Goodie-bag med fina erbjudanden

Stanna gärna kvar och bubbelbada och ät gott i restaurangen som öppnar från kl. 17.00 (endast lördag, restaurangen stängd söndagkväll)

MediYoga-instruktörerna har en medicinsk basutbildning.

MediYoga är en stilla kraftfull form av yoga som fokuserar på andningen och släpper på spänningar genom lugna rörelser allt utifrån ens individuella förmåga. Har man svårt att sitta i lätt meditationsställning går det utmärkt att sitta på en stol.

Hälsovinster av MediYoga (se forskning MediYoga.se)

Kognitiva symtom
Förbättrat minne
Ökad koncentration

Somatiska symtom
Minskad trötthet/utmattning
Förbättrad sömn
Ökad motståndskraft och ökat immunförsvar
Minskad smärtkänslighet
Minskade muskelproblem
Förbättrade symtom från magtarmkanalen
Förbättrad hormonbalans
Sänkt blodtryck
Minskade hudutslag/eksem
Minskad huvudvärk/migrän

Psykologiska
Minskad oro och ångest
Minskad nedstämdhet
Ökad kroppskännedom
Ökad självkännedom – högre copingstrategier
Ökad KASAM
Ökad empowerment

Stressen och den psykiska ohälsan ökar dramatiskt i samhället. Den västerländska hälso- och sjukvården, saknar trots fantastisk teknologi och kunskap, resurser att hantera ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar. Det finns idag ett tydligt ökande behov av hållbarhet och helhetssyn. Inom vården talas allt mer om behovet av integrativ medicin. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar sedan många år sina medlemsländer att lägga större fokus på detta.